05 июля 2018 в 16:09 — 3 года назад

сказка-быль


Жыу дзед з бабай без дзяцей, а бабе дужа хацелася мець памошнiка уХто у гэтым павiнен баба ведала, аустрыйцы. У тую Германскую вайну дзед быу маладым i калi папау на фронт, то у хуткiм часе аустрыйцы забралi у палон i быу ён там ня год ня два, а цэлых чатыры. Жыццё было ня кепскае, жылi па вёскам, працавалi на зямлi, пахаць цi сеяць умелi, кармiлi за гэта добра. Вайна есть вайна по вёскам адны жанчыны, старыкi ды дзецi, мужыкi ваююць, прауда у iх салдатау час ад часу пускалi дамоу паглядзець гаспадарку, змеркавать якую працу робiць у першаю чаргу, а якую пазней, каб усё было iспрауна. С пачатку усё iшло роуна, але с тягам часу у вёсках пачалi нараджацца дзецi, бацькi якiх на фронце. Дзеля бяспекi нарадження помесных дзяцей, а гэта у iх было вельмi важна, сталi у страву дадаваць нейкую бадзягу, што стрымала зьяулення на свет маладняка. Па сканчэнню вайны усе былыя ваеннапалонныя цi то с Германii, цi то с Аустрыi былi бяздзетные да канца жыцця. А бабулька с якой пачалося апавяданне заказала свайму старому зробiць з альхi драуляннага Алежк. Зробiу дзед Алежку i дадау яму ад сябе iмя Тяупешка. Бабуля апранула Алежку-Тяупешку у цудауную вопратку, пасадзiла на лауку пад абразамi i цяпер, калi, што треба зробiць крычыць на усю хату: Алежка-Тяупешка прынясi вады i тут жа сама сабе адпавядае: ладна сядзi, сама приынясу. Даведалiся пра Алежку-Тяупешку суседзi i цяпер сваiм не паслухмяным дзеткам, калi яны доуга збiраюцца выконваць загад мамулькi, цi татулькi кажуць : Алежка- Тяупешка ты мой, цi мая! Дзед-усяв

Промотров сегодня: 1, за неделю: 2, всего: 1 40410 июля 2018 в 15:06 — 3 года назад

Дед, двое моих свойственников побывали в Австрийском и Германском плену и, потом, строгали наследников не хуже чем непобывавшие в плену.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
НА ГЛАВНУЮ